Hakkımızda

2005 YILINDA KURULAN
KARINCA CREATIVE BÜNYESİNDE FAALİYET YÜRÜTEN KARINCA YAYINLARI Süreli Yayın Tasarımları ve Baskısı, Kitap Tasarımı Dizgi ve Baskısı alanlarında kültür dünyasına katkı sağlamaktadır.

Günümüzde internet, sosyal medya ve televizyonlar yaşamımızı baştanbaşa kuşatmış olsa da kitapların kazandırdığı kültürü, irfanı ve değerleri bizlere kazandırabilme ihtimali görünmüyor.  Bilakis teknolojin baş döndürücü hızla gelişmesiyle günlük yaşamımızın bir parçası hali gelen akıllı telefonlar, tabletler, sosyal medya bireylerin ve toplumların kültürel olarak yozlaşması, yalnızlaşması ve kendine yabancılaşmasına neden oluyor. O nedenle modern hayatta değerler ve kimlikler aşımına uğrayan bireyler ve toplumlar psikolojik ve ruhsal bunalımların pençesinden kendini kurtaramıyor.
Hangi teknolojik gelişme olursa olsun Cemil Meriç’in ifadesiyle, “Kültürün dün de, bugün de, yarın da tek taşıyıcısı vardır: Kitap.” Gerçekten de kitaplar, insanlık tarihi boyunca bir toplumu ayakta tutan, gelişimini ve değişimini sağlayan, kültürel değerleri nesilden nesile aktarmada en kıymetli araç olma vasfını sürdürüyor. Nitekim bugünün dünyasında en fazla kitabın gelişmiş dünya ülkelerinde basılması ve tüketilmesi bir tesadüf değildir. Bu açıdan ülke olarak insanımıza yol gösterici olacak kitaplara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.
Bu düşüncelerden hareketle 2005 yılında kurulan yayınevimiz bir karınca misali yayın hayatını sürdürüyor. Bugüne kadar siyaset, sosyoloji, psikoloji, tarih, iletişim-medya ve edebiyat alanında yayınladığı kitaplarla kültürel hayatımıza katkı sunmaya devam ediyor. Son yıllarda ülkemizin birinci gündem maddesi olan “güvenlik ve terör” konularına da odaklanan yayınevimiz, bu alanda uygulamacılar ve akademisyenler tarafından kaleme alınan nitelikli eserleri yayınlayarak, ülkemizin kangrenleşmiş sorunlarına çözüm sunma adına gayret sarf ediyor…

Kitapsız yaşam, kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” (Seneca)

Karınca Yayınları © 2024 Powered By OpenCart-TR